Ελιά

Το έτος 1970 ιδρύεται ο Αγροτικός Συνεταιρισμός, με σκοπό την υποβοήθηση των αγροτών-μελών του. Στήνει το δικό του ελαιοτριβείο και αποθήκες σε δικό του οικόπεδο. Η αρχική μονάδα είναι κλασικού τύπου με ελαιόπανα στρογγυλά και δίδυμα κάθετα πιεστήρια. Με τη μορφή αυτή λειτουργεί μέχρι το 1987. Τότε γίνεται πλήρης εκσυγχρονισμός και περνά στη νέα τεχνολογία. Η όλη εκθλιπτική εργασία γίνεται με τη χρήση πολλαπλών μηχανικών συστημάτων, όπως αποφυλλωτήριο, πλυντήριο, σπαστήρα, φυγοκεντρικού διαχωρισμού του ελαιολάδου από την ελαιοζύμη και διδύμων διαχωριστήρων.

Το έτος 2007 προσαρμόζεται τεχνολογικά και οικολογικά και εκσυγχρονίζεται με ίδιους πόρους και χρηματοδότηση από τον αναπτυξιακό νόμο 3522/06, κατά 40%. Βασικός σκοπός παραμένει η ισότιμη και αμοιβαία βοήθεια των μελών, για οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη και παραγωγή τους, μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης.