ΥΗΣ ΤΣΙΒΛΟΥ

Κάποτε, τα άγρια νερά με την επέμβαση του ανθρώπου, μαλακώνουν, ημερεύουν, δέχονται τον εγκλεισμό τους σε φράγματα και, προσωρινά υποταγμένα πειθαρχούν σε κανάλι και η ροή τους μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, έργο κοινωφελές χρήσιμο, αειφόρο.

 

 

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

 • ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗ/Σ) «Τσιβλός» Ν.Π.Ι.Δ., για 50 έτη.
 • ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ: 2,8 MW, με προσδοκώμενο έργο 10.000.000 KWH/ετησίως.
 • ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Κοινοτική Επιχείρηση Κοινότητας ΠΛΑΤΑΝΟΥ.
 • ΠΗΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Τα νερά του ποταμού Κράθη.
 • ΣΤΟΧΟΣ-ΣΚΟΠΟΣ: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
 • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: Χρηματοδότηση από τρίτους.
 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 1,5 δισεκατομμύριο δρχ. το έτος 1996.
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ: Το 15/100 των εσόδων από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ, περιέρχεται στην Τ. Κ. Πλατάνου.
 • ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ήπια μορφή ενέργειας. Δεν προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον που σέβεται και συντηρεί. Δεν μολύνει το έδαφος, το νερό, τον αέρα. Έργο αξιόλογο, πρωτοποριακό, κοινωφελές.
 • ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ο αείμνηστος Διονύσιος Π. Χασάπης (+2005).
 • ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Τόσο ο Καποδιστριακός, όσο και ο Καλλικρατικός Νόμος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δημιούργησαν νεφέλωμα από νομικούς σωρείτες με απροσδιόριστο χρόνο απομάκρυνσής τους. Η Τ. Κ. Πλατάνου δέχεται, αγωνιζόμενη τις αρνητικές συνέπειες.
sound by Jbgmusic